Celkem obrázků: 14

KOMERČNÍ POZEMEK V HAVÍŘOVĚ

Sekce: okres KARVINÁ | Město

Mimořádná investiční příležitost, ve formě exkluzivního pozemku ke komerčnímu využití v Havířově. Pozemek se nachází v oploceném areálu nemocnice s poliklinikou. Dle územního plánu se nachází v zastavěném území obce a je zařazen do zastavitelné plochy občanského vybavení - veřejné infrastruktury. Hlavním využitím jsou stavby a zařízení pro vzdělávání a výchovu a stavby pro ubytování, sociální služby, péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu obyvatel. Ideální místo pro umístění domova pro seniory. Napojení na veškeré inženýrské sítě včetně dopravního napojení je možné z ulice Astronautů.Výšková hladina stavby (staveb) je povolena max. 4NP. Zastavitelnost pozemku je možná do 70%, včetně zpevněných ploch. S požadavkem na doplňující informace a domluvení si případné prohlídky pozemku kontaktujte makléře.